Jdi na obsah Jdi na menu

Dočasné vyloučení vstupu do lesů

16. 8. 2017
 Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen „MěÚ SSL“)podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na návrh podniku Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové, lesní správy Ruda nad Moravou, 9. května 2, 78963 Ruda nad Moravou (dále jen „žadatel“), rozhodl takto:
MěÚ SSL podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona I. dočasně vylučuje vstup do lesů ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, v katastrálním území Drozdov a dále v katastrálních územích Strupšín, Nedvězí u Zábřeha a Rohle v území vymezeném silnicí Strupšín – Rohle – Nedvězí, odtud do lokality „Cikánský buk“ a odtud zpět do obce Strupšín, na dobu od 16.08.2017 do 30.09.2017, a to v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu likvidace následků větrné kalamity ze dne 11.08.2017. 
 

Náhledy fotografií ze složky Vyloučení vstupu do lesů