Jdi na obsah Jdi na menu

Policisté kontrolují viditelnost chodců

25. 10. 2017

 S nadcházejícími podzimními dny policisté více zaměří svoji činnost na kontrolu chodců a jejich označení reflexními prvky.

Povinnost chodců užít při chůzi zejména mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky stanoví zákon o silničním provozu takto: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za porušení této zákonné povinnosti hrozí neoznačenému chodci až dvoutisícová pokuta.

S ohledem na bezpečnost chodců je třeba za sníženou viditelnost považovat nejen noční dobu, ale také soumrak, svítání, silný déšť, sněžení, mlhu a další nešvary počasí, které mohou vyvolat sníženou viditelnost.

 

Upozornění na nutnost řádného zabezpečení rekreačních objektů v zimním období

 

S přicházejícím sychravým podzimním počasím nastává období zakončení zahrádkářských prací a „zazimování“ sezónních rekreačních objektů. V zimě své objekty nenavštěvujeme tak často, jako v letním období.

Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé, nedostatečně zabezpečené objekty, které jsou zároveň dobře přístupné. Majitelé rekreačních chat a chalup by proto měli dbát na řádné a účinné zabezpečení svého majetku. Pozornost by měli věnovat také zabezpečení prostor přilehlých k rekreačnímu objektu, jako jsou různé kůlny, přístavky a garáže. Obzvlášť pokud jsou nuceni v nich skladovat cennější věci. V případě delší nepřítomnosti však doporučujeme odvézt cenné věci do bezpečí.

Přestože policisté v rámci své činnosti provádějí kontroly rekreačních oblastí a navazují neformální vztahy s chalupáři, není v jejich silách uhlídat všechny objekty. Proto doporučují udržování dobrých sousedských vztahů. Při pobytu na chalupě nebuďte neteční, věnujte pozornost svému okolí a pohybu neznámých osob a vozidel. Vaše svědectví může být důležitým vodítkem pro práci policistů.

 

Rady pro správné zabezpečení rekreačních objektů:

 

Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky.

Pozornost věnujte zejména řádnému zajištění stavebních otvorů (vstupní dveře, okna, verandy).

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu.

Objekt mějte správně pojištěný. Nejen proti krádeži, ale také proti požáru.

Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí.

Poznamenejte si výrobní čísla věcí uložených v objektu.

Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte také v zimním období. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

Cenné věci rozhodně přes zimu v rekreačním objektu nenechávejte.

Všímejte si pohybu osob a vozidel ve vaší lokalitě. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám!

 

V případě zjištění vloupání do objektu nevstupujte! Na bezplatné lince 158 přivolejte pomoc policie. Před příjezdem policistů z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit pro kriminalisty to nejcennější, a to stopy, které pachatel na místě zanechal. Spolupracujte s výjezdovou skupinou policie, můžete tak zvýšit šanci na usvědčení pachatele. Můžete například upozornit na věci, které nejsou na svém místě a pachatel je mohl mít v ruce nebo najít věci, které vám nepatří a na místě je zanechal nezvaný návštěvník.

 

Zloději se nevyhýbají ani hřbitovům

 

Blíží se den věnovaný Památce zesnulých. Stejně jako tomu bývá každý rok v tomto období, posílí policisté na hřbitovech a v jejich okolí hlídkovou činnost. Svou pozornost zaměří nejen na dodržování veřejného pořádku, ale především na zloděje a vandaly, kteří se v okolí mohou pohybovat. Policisté však nemohou být všude, proto žádají všechny návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost řádnému zabezpečení svých vozidel, zkontrolovali jejich uzamčení a na viditelných místech v interiéru vozu nenechali odložené žádné cenné věci, které by se mohly stát lákadlem pro zloděje.

 

Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je s sebou vezmete na hřbitov. Obratný zloděj dokáže využít i chvilky vaší nepozornosti, aby si přisvojil například vaši kabelku odloženou na náhrobku. Své věci proto mějte vždy v dosahu a na očích.

 

Ze samotných hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé dekorativní předměty. Jde o věci, které lze snadno a rychle zpeněžit. V některých případech poškození pozůstalí nedokáží policistům popsat odcizené věci. Proto je dobré fotograficky zadokumentovat původní stav hrobu.

 

Období „dušiček“ bývá často doprovázeno sychravým podzimním počasím. Proto policisté apelují také na všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali a na cestu se vydávali odpočatí.